İstinaf Mahkemesinden Bylock Yargılamalarında Tespit Değerlendirme Tutanağı Olmayanları İlgilendiren Emsal Karar

 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın istinaf incelemesinde; dosyada “tespit-değerlendirme tutanağı” olmaksızın karar verildiğinden, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 27.03.2018 tarihli kararı doğrultusunda, eksik inceleme yapılarak karar verildiği için; Mahkeme tarafından tespit-değerlendirme tutanağının mahallinden temin edilerek dosyaya konulması gerektiği gerekçesiyle dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Av. Nilgün Karataş, bu konu ile ilgili olarak; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin bu kararının oldukça yerinde ve isabetli bir karar olduğunu, diğer bylock yargılamalarında tespit-değerlendirme tutanağı olmayan sanıklar yönünden emsal teşkil edebileceğini belirtti.