RIZA DIŞI ALINAN SES KAYDININ DELİL DEĞERİ ve SUÇ OLUP OLMADIĞI

12 Şubat 2018

Rıza Dışı Alınan Ses Kaydının Delil Değeri ve Suç Olup Olmadığı

Devamı..

CEZAEVİNE YASAKLI MADDE SOKMA SUÇU;

12 Şubat 2018

Cezaevine Yasaklı Madde Sokma Suçu;

Devamı..

KARŞILIKSIZ ÇEKTE ÖNCEKİ CİRANTALARIN ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLANGICI

12 Şubat 2018

Karşılıksız Çekte Önceki Cirantaların Şikayet Süresinin Başlangıcı;

Devamı..

FATURAYA DAYALI TAKİBE İTİRAZ

2 Şubat 2018

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/337 KARAR NO. 2017/1959 KARAR TARİHİ. 8.5.2017

Devamı..

BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ve ZAMANAŞIMI

2 Şubat 2018

Bonoya dayalı icra takibinin kesinleşmesinden sonra, zamanaşımını kesen, kesmeyen işlem ve davalar…( İİK’nun 71 ve 33-a maddelerine dayalı icranın geri bırakılması)…

Devamı..

AİLE KONUTUNUN EŞ RIZASI OLMADAN SATILMASI, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİ NİYETİ ARANMAZ

2 Şubat 2018

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/20910 KARAR NO. 2016/14532 KARAR TARİHİ. 8.11.2016

Devamı..

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA YENİ DÖNEM

22 Kasım 2017

İş Mahkemeleri Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 12.10.2017 tarihinde kabul edilmiş ve 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamı..

FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI NASIL İSPATLANIR ?

22 Kasım 2017

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

Devamı..