BANKA MÜŞTERİSİNİN HESABINDAN RIZA DIŞI TRANSFER NEDENİYLE BANKANIN SORUMLULUĞU

11 Nisan 2022

ÖZET: Davacı, banka mevduat hesabından bilgisi ve rızası dışında üçüncü kişilere gönderilen ve iade edilmeyen paranın tazmini istemli maddi ve manevi tazminat davası açmıştır. 

Devamı..

SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR (MALPRAKTİS)

5 Şubat 2019

Malpraktis Davaları ve Sağlık Hukukundan Kaynaklanan Diğer Çeşitli Uyuşmazlıklar

Devamı..

HAKSIZ TUTUKLAMA SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA USUL

15 Ağustos 2018

Haksız Tutuklama ve Bu Sebeple Açılacak Tazminat Davalarında Usul

Devamı..

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN BYLOCK YARGILAMALARINDA TESPİT DEĞERLENDİRME TUTANAĞI OLMAYANLARI İLGİLENDİREN EMSAL KARAR

19 Temmuz 2018

İstinaf Mahkemesinden Bylock Yargılamalarında Tespit Değerlendirme Tutanağı Olmayanları İlgilendiren Emsal Karar

Devamı..

BYLOCK DAVALARINA EMSAL TEŞKİL EDECEK AİHM KARARI

8 Mayıs 2018

BYLOCK DAVALARINA EMSAL TEŞKİL EDECEK AİHM KARARI

Devamı..

İCRA-İFLAS HUKUKUNDA İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

9 Nisan 2018

İCRA-İFLAS HUKUKUNDA İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Devamı..

HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ İÇİN YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

26 Şubat 2018

Yargıtay, milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Bursa’da ikamet eden vasıflı bir kıdemli işçinin, asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

Devamı..

YARGITAY’IN GÜNCEL BANK ASYA KARARI TAM METNİ;

16 Şubat 2018

Bank Asya’ya Para Yatırmanın Örgüt Üyeliği Açısından Delil/Suç Olmayacağı Fakat Örgüte Yardım Suçunu (TCK m. 220/7) Oluşturacağı;

Devamı..